Current students | Open topics | Previous students

  1. Lowie Christiaen Ontwerp van VCO ADCs gebaseerd op een Leslie-Singh architectuur
    Supervisors: Pieter Rombouts, Johan Raman
  2. Thomas Segaert Energiezuinige grove teller voor gebruik in VCO-ADC's
    Supervisors: Pieter Rombouts, Johan Raman
  3. Oosterlynck Stan Ontwerp van VCO-ADCs voor Hoge Snelheden met Niet-Uniforme Bemonstering
    Supervisors: Pieter Rombouts, Johan Raman